Langattomat Verkot Ja Niiden Uhkat

Vuonna 2011 tuli voimaan muutos, joka antaa suojaamattoman verkon käyttöoikeuden kenelle vaan. Se ei ole enää laitonta. WLAN-verkko eli langaton lähiverkko on ratkaisu, joita käytetään julkisten tilojen, kotien ja toimistojen internetyhteytenä. Jotkut WLAN-verkoista kattavat vaikkapa kokonaisen kaupungin kuten Oulussa. WLAN on kansainvälinen standardi. Ne toimivat tietyllä taajuusalueella ja verkkoon voi kytkeä tietokoneiden lisäksi niin matkapuhelimia, kuin muita kannettavia päätelaitteita. WLAN toimii tukiasemasta päätelaitteeseen langattomasti. Mutta tukiasemasta se on puolestaan tavallisesti yhteydessä kaapelien avulla lähiverkkoon ja internettiin. Se minkä verkon käyttäjä valitsee WLAN yhteyksien listasta, kertoo nimen lisäksi myös sen onko verkko suljettu vai avoin. Lentokenttien ja muiden yleisien tilojen verkot ovat usein avoimia ja kuka tahansa voi niitä käyttää. Tällaisessa verkossa piilee vaara siihen, että kuka tahansa voi kytkeytyä verkkoon ja yhteyden kautta siirrettävä tietoliikenne voi olla kenen tahansa helposti tallennettavissa tai kuunneltavissa jos sovellukset eivät salakirjoita liikennettä. Kun tehdään nettiselailua, on turvallista käyttää SSL-suojattua yhteyttä. Tämän erottaa siitä, että sivuston alussa lukee https. Jos mahdollista käytä mieluummin salattua VPN-yhteyttä.  VPN tarkoittaa virtuaalista erillisverkkoa. Sen avulla omaa yksityisyyttä voi parantaa huomattavasti, sillä se salaa käytettävän laitteen. Se estää urkinnan ja hakkerien hyökkäykset hyvin tehokkaasti. Kun VPN yhteys luodaan, se yhdistää päätelaitteen internettiin VPN-palvelutarjoajan serverin kautta eikä suoraan päätelaitteesta WLAN-verkkoon, lähiverkkoon tai internettiin. Kaikki tietoliikenne liikkuu siis silloin kyseisen serverin kautta ja on salattu.

WLAN verkon salaus ja turvallisuuteen pyrkivät ratkaisut

WLAN verkon tietoturvallisesta käytöstä on julkaistu paljon informatiivista tietoa ja erilaisia raportteja. Verkko on helppo luoda ja kuka tahansa voi jakaa avoimia ja suljettuja WLAN yhteyksiä. Hyökkääjät voivat perustaa omia verkkoja ja usein näissä tapauksissa verkon nimi viittaa samankaltaiseen käytettyyn yleiseen tai julkiseen verkkoon ja sen takia käyttäjän täytyy olla tarkkana mihin verkkoon avaa yhteyden omasta päätelaitteestaan. Tämän vuoksi myös aina julkiseen verkkoon liityttäessä yhteys kannattaakin sulkea aina silloin kun tarvetta verkon käytölle ei ole. Päätelaite itsessään pyritään salaamaan ja erilaisia salausmenetelmiä ja mekanismeja on tarjolla kuluttajille paljon. Yleinen tietosuoja on tärkeää pitää kunnossa. Salattu WLAN verkko on aina turvallisempi ratkaisu ja monet julkisetkin verkon tarjoajat pitävät kuitenkin verkkoansa suljettuna, mutta siihen pääsy ja salasana voi olla julkinen. Jos yhteys ei ole salattu tai suojattu, voi kuka tahansa yhdistää päätelaitteensa kyseiseen verkkoon ja näin ollen huijarit voivat päästä käsiksi myös muiden verkkoa käyttävien päätelaitteista lähteviin ja vastaanottaviin tiedonsiirtoihin. Monet verkoista voivat myös olla maksullisia ja verkkoon liittymine saattaa vaatia maksuja. Tällaisen verkon voi kuitenkin kuka tahansa rakentaa ja silloin vaarassa on, että huijari yrittää kalastella luottokorttitietojasi. Salattu WLAN yhteys on aina parempi ratkaisu, sillä silloin verkko käyttää salasana suojauksen kautta salakirjoitettua liikennettä ja näin urkkijat eivät pääse niin helposti näihin tietoihin tai tiedonsiirtoon käsiksi. Entinen, huonoksi havaittu ja heikkouksia sisältävä WEP-salaus ei enää toimi vaan WPA2 on nykyinen suositeltava WLAN salausmenetelmä. Verkon ylläpitäjän kannattaa miettiä tarkoin mihin langaton tukiasema sijoitetaan. Vierailija verkko kannattaa sijoittaa palomuurin ulkopuolelle.

Bluetooth

Bluetooth on pieni tehoista radiosignaalia lähettävä yhteys ja se toimii vain lähekkäin samassa paikassa olevien laitteiden kesken. Liikenne tässä välissä on salakirjoitettua ja sillä ei ole kantavuutta. Siitä syystä sen urkkiminen ei ole helppoa.

Comments are closed.